29 พ.ค. 58 Big cleaning day ประจำปี 2558
 

           คณะกรรมการ 5 ส จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big cleaning day ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “โรงพยาบาลสวย ด้วยมือเรา” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และรักองค์กร โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน ซึ่งพื้นที่เป้าหมายคือการลอกคลองระบายน้ำ ตั้งแต่บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการไปจนถึงอาคารชุดพยาบาลเก่า ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ