1 – 3 เมษายน 2558 โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยและบำบัดทางจิตวิทยาในโรคจิตเภท สำหรับนักจิตวิทยา
 
        กลุ่มงานจิตวิทยา ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยและบำบัดทางจิตวิทยาในโรคจิตเภท สำหรับนักจิตวิทยา ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ รพศ รพท. ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 เพื่อให้มีความรู้ และทักษะวิเคราะห์ แปลผลการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อวินิจฉัยแยกโรคจิตเภท ตลอดจนมีความรู้เรื่องการบำบัดทางจิตวิทยาในผู้ป่วยจิตเภท

 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ