ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต รพ.พระศรีฯ จัดโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบ้านสวน คุณตา
 

          ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10 ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมขภาพตำบลนำร่อง ได้แก่ ตำบลค้อน้อย และ ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบ้านสวน คุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเครือข่ายในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต สามารถให้กรดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ