ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส 68 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาล 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ครบรอบ 68 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล อดีตผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ข้าราชการบำนาญ และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ นอกจากนี้ มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของบุคลากรโรงพยาบาล แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ทำพิธีเจิมสำนักงานกลุ่มงานเทคนิคบริการ ที่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่บริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรรวมถึงผู้รับบริการ
          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จากอดีตถึงปัจจุบัน ผู้บริหารและบุคลากรได้มีการร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานบริการ งานบริหาร และงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบิการด้วยรอยยิ้ม การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน พัฒนานวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าจนได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น เป็นต้น ด้านอาคารสถานที่จากเป็นเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้มีการปรับปรุงให้เป็นอาคารที่ใหญ่ขึ้น พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบริการที่มีคุณภพ ส่งผลให้ผู้ป่วยหาย ทุเลา สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม
 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ