รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะนิเทศงาน Excellence center ปีงบประมาณ 2558
 

          นายแพทย์ธรณินทร์ กอสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ Excellence center นำโดย นายแพทย์บุญชัย นวมงคลวัฒนา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปีฯ โดยได้มีการนำเสนอการดำเนินงานตามเส้นทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Road to Excellence of Depressove Disorder) 7 องค์ประกอบ คือ
          1) การเป็นเลิศด้านการบริการ
          2) การเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา
          3) การเป็นเลิศด้านการฝึกอบรม 
          4) การเป็นเลิศด้านการส่งต่อ
          5) การเป็นเลิศด้านการอ้างอิง
          6) การเป็นเลิศด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย และ
          7) การมีส่วนร่วมเชิงนโยบา


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ