รพ.พระศรีฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและสารเสพติดใน รพช. และ รพ.สต.
 

           ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและสารเสพติดใน รพช. รพท. และ รพ.สต. เมื่อวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาให้แพทย์มีความรู้ ความมั่นใจและสามารถให้การวินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิต โรคจิตจากสุรา สารเสพติด และโรคซึมเศร้าได้ พัฒนาศักยภาพพยาบาลทั้งในระดับ รพช. รพท. และ รพ.สต. ให้มีความรู้ ความมั่นใจ และสามารถคัดกรอง ประเมินอาการ ห้การดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคจิต สุรา ยาเสพติด และซึมเศร้าได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการได้มากขึ้นโดยมีบุคลากรสาธารณสุขจาก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ และ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จำนวนกว่า 100 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ