รพ.พระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการพัฒนาแนวทางการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย PST/CBT กับผู้เชี่ยวชาญ
 
             ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการพัฒนาแนวทางการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย PST/CBT กับผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการการพัฒนาแนวทางโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Problem Solving Therapy (PST) และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการประชุมดังกล่าว

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ