วันที่ 11 ก.พ. 2558 ผู้อำนวยการ ธรณินทร์ กองสุข และคณะร่วมติดตามให้ขวัญกำลังใจเครือข่าย คปสอขุขันธ์ จ.ศรีาะเกษ ในการคัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับชาติ
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ