รพ.พระศรีฯ จัดโครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้
 

          สำนักบริหารการพยาบาบาล ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และ คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ให้แก่บุคลากร รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน กิจกรรมประกอบด้วย อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยวิกฤติฉุกเฉินและหอผู้ป่วย อบรมการจัดการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง (Aggressive management) ซึ่งมีการบรรยาย อภิปราย และแบ่งกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูความรู้โรคร่วมทางกายที่เสี่ยงต่อภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินและเป็นอันตรายต่อชีวิต ฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ตลอดจนการจัดการผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง โดยแบ่ง การอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน วัน ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ