ประชุมวิชาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง “ทิศทางการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์” วันที่ 21 ม.ค.58
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์