รพ.พระศรีฯ จัดโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน 1323 (Refreshing Counseling)
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์