รพ.พระศรีฯ จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์