รพ.พระศรีฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2557 วันที่ 20 ธ.ค.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์