พระศรีฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 3 ธ.ค.57
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำโดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์