รพ.พระศรีฯ เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557 “มหกรรมความสุข : ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข”
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดกิจกรรมรณรงค์ “มหกรรมความสุข : ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข” ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานมีการแสดง Danching Shows “เต้นสร้างสุข” จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การโต้วาที “สร้างสุขแบบวิถีไทย ดีกว่าสุขแบบใช้เทคโนโลยี” จากน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนนารีนุกูล และการแสดงดนตรีจากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 22 นอกจากนี้ มีบูทนิทรรศการความสุข นวดแผนไทยคลายเครียด บริการน้ำดื่มสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน รถ Mobile คลายเครียด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตดี และมีแนวทางในการสร้างความสุขให้กับตนเอง โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ความสุขเป็นพลังสุขภาพจิตในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับครอบครัวและชุมชนของตนเอง มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์