บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ต.ค. 57
 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบวันพระราชสมภพ 114 ปี และเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันอาสาสมัครไทยและวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่ง นางเทพนิมิตร์ สนุกพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางชมัยพร พรรณาภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวนำรวย ส่งศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางไพศรี ขำคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น และ นางวัชราภรณ์ ลือไธสงค์ ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปีนี้


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์