รพ.พระศรีฯ ต้อนรับ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานระดับกรมสุขภาพจิต วันที่ 19-20 มิ.ย.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์