ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า จัดอบรม Evidence Base Mental Health วันที่ 31 พ.ค.57
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรม เรื่อง Evidence Base Mental Health ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์มีความรู้ ทักษะ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีข้อเสนอการวิจัยในการดำเนินงานสุขภาพจิตและความเป็นเลิศเฉพาะทางของหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรในเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต มีหลักการในการทำงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการบริการบนพื้นฐานหลักฐานงานวิชาการที่น่าเชื่อถือระดับสูง โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และบุคลากรในเครือข่ายดำเนินงานสุขภาพจิตจาก สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี / ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 / สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ / รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์