การอบรมการบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ระยะที่ 2 วันที่ 26-28 พ.ค.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์