รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสุขภาพจิตในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 5-6 พ.ค.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์