รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพื่อพัฒนาสมรรถนะสหวิชาชีพ ระยะที่ 1 วันที่ 23-25 เม.ย.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์