รพ.พระศรีฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 11 เม.ย.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์