รพ.พระศรีฯ ต้อนรับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในโอกาสตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการบริหารงานคลัง วันที่ 2-3 เม.ย.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์