การอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่รับผิดชบอบในคลินิกสุขภาพจิตและคลินิกสารเสพติด รุ่นที่ 1 วันที่ 2-4 เม.ย.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์