ศูนย์อนามัยที่ 7 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร รพ.พระศรีฯ วันที่ 13 มี.ค.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์