นักศึกษาพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวช ณ รพ.พระศรีฯ วันที่ 21 ม.ค.57
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำโดย นางเทพินทร์ บุญกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช พร้อมด้วยพยาบาลจากสำนักบริหารการพยาบาลและศูนย์ฝึกอบรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณะนักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย College of Nursing, Sari Mutiara University and Institule Health Science Yogyakarta, Indonesia เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานการพยาบาลจิตเวช เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์