ธรรมบรรยายเนื่องในวันปีใหม่ วันที่ 8 ม.ค.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์