สำหรับผู้ดูแลระบบ 

User :
Pass :
* การนัดแพทย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปทางเบอร์ที่ท่านให้ไว้และนัดวันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง