ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบการนัดหมายแพทย์ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

 

การนัดหมายแพทย์ทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ได้ใช่การยืนยันวัน เวลา และแพทย์
ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยทำการลงทะเบียนคนไข้ อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลฯ

 ไม่ยอมรับกลับสู่หน้าหลัก

 

 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
counter