ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

08/09/59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินราคากลางงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารสอบราคาจ้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
08-09-2016 14:58:17