ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

10/05/59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องรักษาอาการทางจิตด้วยไฟฟ้าและบันทึกคลื่นสมอง ECT)โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เอกสารประกาศสอบ
  2. เอกสารสอบราคาซื้อ
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
10-05-2016 15:35:31