ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

04/01/59 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษโดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 เอกสารประกอบด้วย

 

 

1.ร่างประกาศประกวดราคา

2. ตารางแสดงวงเงิน (ราคากลาง)

3. ร่างเอกสารประกวดราคา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษฯ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
04-01-2016 16:53:01