ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
01-11-2018 19:07:46