ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น 

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
17-10-2018 20:25:48