ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารประกอบการขึ้นประกาศ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
04-10-2018 18:45:07