ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้าต้นไม้และสวนหย่อม

1.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้าต้นไม้และสวนหย่อม

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
06-09-2018 15:54:49