ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตรังสีเอ็กซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตรังสีเอ็กซเรย์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
05-09-2018 18:39:06