ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ

7. แบบใบเสนอราคา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
03-09-2018 18:18:15