ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้า - อบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

  1.  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้ า - อบผ้า

  2. เอกสารประกวดราคาจ้างซักผ้า- อบผ้า

  3. รายละเอียดการจ้างเหมาซักผ้า  - อบผ้า

  4. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
31-08-2018 21:33:03