ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

07/12/60 ร่างประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

1.การประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยสามัญ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
07-12-2017 21:04:14