ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

13/11/60 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 13 เครื่อง

1.  ประกาศประกวดราคา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13-11-2017 22:42:57