ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

16/10/60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

 

  1.  ประกาศประกวดราคา
  2. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
  3.  เอกสารประกวดราคา
  4. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
16-10-2017 20:05:23