ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

18/09/60 ประกวดราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก. ชนิดมือหมุน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

1. ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ 90 เตียง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
18-09-2017 13:47:49