ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

13/09/60 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร

 1. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13-09-2017 16:26:08