ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
download
 
 
     
 

17/07/60 สรุปรายงานการจัดซื้อประจำเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2560

รายงานสรุปซื้อเดือนเมษายน

รายงานสรุปซื้อเดือนพฤษภาคม

รายงานสรุปซื้อเดือนมิถุนายน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
17-07-2017 10:57:53