ข่าวรับสมัครงานภายใน
 
 
download
 
 
     
 

04/12/57 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เปิดรับโอน/รับย้าย ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งละ 1 อัตราดังนี้

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1

ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช
04-12-2014 08:52:04