เอกสารประกอบในการประชุม ห้องประชุม ร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

# ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภท วันที่
1 เอกสารการประชุม 0.53 .pdf 30 ตุลาคม 2557
หน้า : 
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555