เอกสารประกอบในการประชุม ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

# ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภท วันที่
1 ระเบียบวาระการประชุม 31 ตุลาคม 2557 0.02 .docx 14 พฤศจิกายน 2557
2 ความรู้เกี่ยวกับ HA 0.09 .docx 13 พฤศจิกายน 2557
หน้า : 
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555