เอกสารประกอบในการประชุม ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

# ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภท วันที่
หน้า :
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555