เอกสารประกอบในการประชุม ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

# ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภท วันที่
1 เอกสารแนบ 0.57 .doc 07 พฤศจิกายน 2557
2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0.93 .pdf 10 พฤศจิกายน 2557
หน้า : 
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555